Monday, 19 September 2011

TINGKATAN 1_BAB 1_SEJARAH DAN KITA

Sumber Sejarah (perlu dibuat taksiran, pemilihan, pertimbangan dan penyelidikan saintifik
untuk membuktikan kebenaran / mempunyai sebab dan akibat)

1. Sumber Pertama / primer memberi gambaran tentang perabadan sesebuah masyarakat. 09
a. artifak / monumen / bahan tinggalan sejarah terdapat di Tapak Bandar Kedah Tua dan Candi Lembah Bujang.
b. manuskrip, surat khabar sezaman (disimpan di Arkib Negara)
c. batu bersurat di Kuala Terengganu ( menunjukkan tarikh kedatangan Islam dan penemuan tembaga purba pada kurun ke-13 dengan tulisan al-Quran) 06
d. Dairi / Buku harian, surat peribadi, minit-minit mesyuarat dan fail rasmi kerajaan.

2. Sumber Kedua / sekunder (fakta yang telah diolah / diterbitkan)
- Laporan, majalah, jurnal, risalah, kajian dan ensiklopedia. 08

3. Kaedah mendapat sumber sejarah
i. Kaedah LISAN
(temubual, ucapan) tiada kebenaran atau kesahihan dan diragui kerana ditokok tambah dan mempunyai mitos, dongang dan lagenda. 06/07
ii. Kaedah BERTULIS penulisan ahli sejarah dahulu seperti manuskrip.
iii. Kaedah ARKEOLOGI (cari gali) Sumber sebenar, seperti: fossil, batu bersurat dan artifak di gua. 05

0 comments:

Post a Comment

 
Blog Cikgu Sejarah Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template